ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) είναι το ανώτατο όργανο της διοίκησης του Ομίλου, το οποίο αποτελείται από 7 μέλη και φέρει την ευθύνη της διαχείρισης των εταιρικών υποθέσεων. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν τον Όμιλο, ενώ παράλληλα υποστηρίζεται από την Επιτροπή Ελέγχου.

ΌνομαΙδιότητα
Κυριάκος Μάγειρας

Πρόεδρος / Εκτελεστικό μέλος

Μιχάλης Σακέλλης Αντιπρόεδρος / Μη Εκτελεστικό μέλος
Σπυρίδων Πασχάλης

Δ/νων Σύμβουλος / Εκτελεστικό μέλος

Ηρακλής Σιμιτσιδέλλης Εκτελεστικό μέλος
Γεώργιος Ευστρατιάδης

Μη Εκτελεστικό μέλος

Εμμανουήλ Ξανθάκης Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος
Αλέξανδρος Eδιπίδης Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος