ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ

1. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΔΩΝ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ (SCRUBBERS) ΣΤΟ BLUE STAR MYCONOS
2. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΔΩΝ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ (SCRUBBERS) ΣΤΟ BLUE STAR DELOS
3. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΔΩΝ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ (SCRUBBERS) ΣΤΟ SUPERFAST XI
4. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΔΩΝ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ (SCRUBBERS) ΣΤΟ BLUE STAR PATMOS