ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Η Εταιρική Υπευθυνότητα για την Attica Group αποτελεί βασικό στοιχείο της επιχειρηματικής της συνέπειας και διέπεται από την ύπαρξη ηθικών κριτηρίων λειτουργίας με σεβασμό στον άνθρωπο και την προστασία του περιβάλλοντος.

Η Attica Group είναι ο μόνος Όμιλος της επιβατηγού ναυτιλίας που εκδίδει συστηματικά και με συνέπεια Απολογισμούς Κοινωνικής Υπευθυνότητας και συμμετέχει ήδη από το 2008 στην πρωτοβουλία Global Compact του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.

Διαχρονικά, σταθερή ρότα της στρατηγικής μας υπήρξε η διατήρηση πρακτικών που προάγουν το “Ευ Επιχειρείν”, ανταποκρινόμενοι ουσιαστικά και με μακροπρόθεσμο ορίζοντα στις ανάγκες των πελατών μας, στην ανάπτυξη των εργαζομένων μας, στην πολύπλευρη συνεισφορά μας προς την κοινωνία και στην προστασία του περιβάλλοντος.

Η Υπευθυνότητα του Ομίλου μας πηγάζει τόσο από το όραμα και τις αξίες μας όσο και από την αυτοδέσμευσή μας σε πρότυπα και πολυσυμμετοχικές πρωτοβουλίες κοινωνικής υπευθυνότητας και βιωσιμότητας.

Όραμα
«Η ενίσχυση της ηγετικής θέσης και αξίας του Ομίλου με κερδοφόρα επέκταση σε νέες αγορές και δραστηριότητες, παρέχοντας υπηρεσίες υψηλής ποιότητας που ξεπερνούν τις προσδοκίες της αγοράς»

Αποστολή
«Η Attica Group είναι ένας διεθνής Ναυτιλιακός Όμιλος που προσφέρει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες θαλάσσιας μεταφοράς με καινοτόμα πλοία υψηλής αισθητικής. Οι δραστηριότητες του Ομίλου δημιουργούν προστιθέμενη αξία για τους μετόχους και τους εργαζόμενους, περιορίζουν στο μέτρο του δυνατού το περιβαλλοντικό αποτύπωμα και λειτουργούν προς όφελος των συνεργατών και των τοπικών κοινωνιών.»

Αξίες Ομίλου Attica Group

  • Αξιοπιστία
  • Ακεραιότητα
  • Ποιότητα
  • Εταιρική Υπευθυνότητα
  • Διαφάνεια
  • Καινοτομία

 

Η συστηματική και αδιάλειπτη ετήσια έκδοση του Απολογισμού Εταιρικής Υπευθυνότητας αποτελεί για την Attica Group σημαντικό μέσο επικοινωνίας και δέσμευσης με τους Κοινωνικούς μας Εταίρους, καθώς αντανακλά την προσέγγισή του Ομίλου για τη συστηματική διαχείριση της υπεύθυνης λειτουργίας και την ενίσχυση του διαλόγου σε θέματα Εταιρικής Υπευθυνότητας.

Αναφερόμενος στον 8ο Απολογισμό Εταιρικής Υπευθυνότητας της Attica Group, ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου κ. Σπυρίδων Πασχάλης, επεσήμανε:

«Μέσα από τη λειτουργία μας όλα αυτά τα χρόνια, επιδιώκουμε τη συνεχή ανάπτυξη και εξέλιξη του κλάδου και της οικονομικής δραστηριότητας της χώρας μας, ιδιαίτερα την τρέχουσα περίοδο, λόγω των ιδιαίτερων προκλήσεων που απορρέουν από το διαρκώς μεταβαλλόμενο εθνικό και διεθνές περιβάλλον. Για το λόγο αυτό, αναγνωρίζουμε την ανάγκη να συμμετέχουμε ενεργά στην περαιτέρω διάχυση υπεύθυνων επιχειρηματικών πρακτικών. Βασική μας επιδίωξη είναι να συνεχίσουμε τις προσπάθειες στον τομέα της Εταιρικής Υπευθυνότητας, η οποία αποτελεί μία εκ των έξι αξιών του Ομίλου μας.»

Απολογισμός Εταιρικής Υπευθυνότητας 2016
Απολογισμός Εταιρικής
Υπευθυνότητας 2016
Απολογισμός Εταιρικής Υπευθυνότητας 2015
Απολογισμός Εταιρικής
Υπευθυνότητας 2015
Απολογισμός Εταιρικής Υπευθυνότητας 2014
Απολογισμός Εταιρικής
Υπευθυνότητας 2014
Απολογισμός Εταιρικής Υπευθυνότητας 2013
Απολογισμός Εταιρικής
Υπευθυνότητας 2013
Απολογισμός εταιρικής<br />Υπευθυνότητας 2012
Απολογισμός εταιρικής
Υπευθυνότητας 2012
Απολογισμός εταιρικής Υπευθυνότητας 2011
Απολογισμός εταιρικής
Υπευθυνότητας 2011
Απολογισμός εταιρικής Υπευθυνότητας 2010
Απολογισμός εταιρικής
Υπευθυνότητας 2010
Απολογισμός Εταιρικής Υπευθυνότητας 2008-2009
Απολογισμός Εταιρικής
Υπευθυνότητας 2008-2009
Απολογισμός Εταιρικής</br>Υπευθυνότητας 2007-2008
Απολογισμός Εταιρικής
Υπευθυνότητας 2007-2008
Απολογισμός Ετιαρικής Υπευθυνότητας 2006-2007.pdf
Απολογισμός Εταιρικής
Υπευθυνότητας 2006-2007