ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (Ε.Κ.Ε.), για την Attica Group αποτελεί βασικό στοιχείο της επιχειρηματικής της συνέπειας και διέπεται από την ύπαρξη ηθικών κριτηρίων λειτουργίας με σεβασμό στον άνθρωπο και την προστασία του περιβάλλοντος.

Η Attica Group είναι ο μόνος Όμιλος της επιβατηγού ναυτιλίας που εκδίδει συστηματικά και με συνέπεια Απολογισμούς Κοινωνικής Υπευθυνότητας και συμμετέχει ήδη από το 2008 στην πρωτοβουλία Global Compact του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.

Διαχρονικά, σταθερή ρότα της στρατηγικής μας υπήρξε η διατήρηση πρακτικών που προάγουν το “Ευ Επιχειρείν” , ανταποκρινόμενοι ουσιαστικά και με μακροπρόθεσμο ορίζοντα στις ανάγκες των πελατών μας, στην ανάπτυξη των εργαζομένων μας, στην πολύπλευρη συνεισφορά μας προς την κοινωνία και στην προστασία του περιβάλλοντος.

Η Υπευθυνότητα του Ομίλου μας πηγάζει τόσο από τις θεμελιώδεις αρχές μας όσο και από την αυτοδέσμευσή μας σε πρότυπα και πολυσυμμετοχικές πρωτοβουλίες κοινωνικής υπευθυνότητας και βιωσιμότητας.

Θεμελιώδεις Αρχές του Ομίλου ΑΤΤΙCA

 • Ειλικρινείς, δίκαιες και διαφανείς συναλλαγές.
 • Υψηλή ποιότητα και καινοτομία στον σχεδιασμό των πλοίων και στην παροχή υπηρεσιών.
 • Ανάπτυξη και λειτουργία με κινητήριο δύναμη τις αρχές του υγιούς ανταγωνισμού.
 • Αξιοκρατική προσέγγιση σε θέματα επιλογής προσωπικού, συνεργατών και προμηθευτών.
 • Σεβασμός προς το περιβάλλον και ευαισθητοποίηση σε περιβαλλοντικά θέματα.
 • Αξιοπιστία, συνέπεια και σεβασμός προς τους πελάτες μας.
 • Έμφαση στην Εταιρική Υπευθυνότητα.

 

Η συστηματική και αδιάλειπτη ετήσια έκδοση του Απολογισμού Εταιρικής Υπευθυνότητας αποτελεί για την Attica Group σημαντικό μέσο επικοινωνίας και δέσμευσης με τους Κοινωνικούς μας Εταίρους, καθώς αντανακλά την προσέγγισή του Ομίλου για τη συστηματική διαχείριση της υπεύθυνης λειτουργίας και την ενίσχυση του διαλόγου σε θέματα Εταιρικής Υπευθυνότητας.

Αναλυτικότερα, τα σημαντικότερα αποτελέσματα του Ομίλου για το 2015:

 • Μειώσαμε τις συνολικές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα κατά 2,5% (δηλαδή 18.309 τόνους CO2) σε σχέση με το 2014.
 • Μειώσαμε τη συνολική ποσότητα ψυκτικών υλικών που χρησιμοποιήσαμε κατά 34,8%.
 • Παράξαμε 41.760 KWh ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές.
 • Υλοποίησαμε εκπαιδεύσεις σε θέματα Υγείας, Ασφάλειας και προστασίας του Περιβάλλοντος στο 100% των εργαζόμενων στα πλοία.
 • Απασχολούμε το 100% των εργαζομένων μας με συμβάσεις πλήρους απασχόλησης.
 • Αυξήσαμε τις ώρες εκπαίδευσης των εργαζομένων μας κατά 40,4% σε σχέση με το 2014.
 • Ενημερώσαμε 4,3 εκατ. επιβάτες σε θέματα Εταιρικής Υπευθυνότητας και ειδικότερα σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος.
 • Μεταφέραμε δωρεάν από μικρά Ελληνικά Νησιά πάνω από 179 τόνους υλικών προς ανακύκλωση.
 • Υποστηρίξαμε τις εκπαιδευτικές ανάγκες 118 σπουδαστών των σχολών αξιωματικών Εμπορικού Ναυτικού προσφέροντας δυνατότητες πρακτικής άσκησης στα πλοία του στόλου μας.
 • Ενημερώσαμε το 100% των εργαζομένων μας για τις πολιτικές και διαδικασίες του Ομίλου μας κατά της διαφθοράς και τη στήριξή μας στις εθνικές και διεθνείς προσπάθειες πάταξης κάθε μορφής διαφθοράς.
 • Αυξήσαμε τη συνολική αξία των κοινωνικών μας δράσεων κατά 30,3% σε σχέση με το 2014.
 • ‘Εχουμε συλλέξει 256 μονάδες αίματος μέσω εθελοντικής αιμοδοσίας την τελευταία τριετία.
 • Αυξήσαμε το ποσοστό αγορών από επαρχιακούς προμηθευτές κατά 9,7% σε σχέση με to 2014.
 • Αποστείλαμε 2.262 ενημερώσεις για την εξυπηρέτηση επιβατών που έχρηζαν ειδικής φροντίδας , εκ των οποίων 257 για επιβάτες με μειωμένη κινητικότητα και 21 για επιβάτες με ευαισθησία σε αλλεργιογόνες ουσίες.
 • Αναδειχθήκαμε η κορυφαία εταιρία του κλάδου, “True Leader”, στο πλαίσιο του αντίστοιχου θεσμού της ICAP Group, ανάμεσα στους επιχειρηματικούς ομίλους με το μεγαλύτερο αριθμό εργαζομένων στην Ελλάδα, σημειώνοντας ταυτόχρονα σημαντική αύξηση του προσωπικού μας σε σχέση με το 2014.

 

Αναφερόμενος στον 7ο Απολογισμό Εταιρικής Υπευθυνότητας της Attica Group, ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου κ. Σπυρίδων Πασχάλης, επεσήμανε:

«Η επιτυχία μας ως οργανισμού που αναπτύσσεται διαρκώς συνδέεται άμεσα με την προσέγγισή μας ως προς την υπεύθυνη λειτουργία μας ως Ομίλου, η οποία παραμένει προτεραιότητα με την πεποίθηση ότι πρέπει να δημιουργούμε αξία, όχι μόνο για τους μετόχους μας, αλλά και για όλους τους Κοινωνικούς μας Εταίρους.»

Απολογισμός Εταιρικής Υπευθυνότητας 2015
Απολογισμός Εταιρικής
Υπευθυνότητας 2015
Απολογισμός Εταιρικής Υπευθυνότητας 2014
Απολογισμός Εταιρικής
Υπευθυνότητας 2014
Απολογισμός Εταιρικής Υπευθυνότητας 2013
Απολογισμός Εταιρικής
Υπευθυνότητας 2013
Απολογισμός εταιρικής<br />Υπευθυνότητας 2012
Απολογισμός εταιρικής
Υπευθυνότητας 2012
Απολογισμός εταιρικής Υπευθυνότητας 2011
Απολογισμός εταιρικής
Υπευθυνότητας 2011
Απολογισμός εταιρικής Υπευθυνότητας 2010
Απολογισμός εταιρικής
Υπευθυνότητας 2010
Απολογισμός Εταιρικής Υπευθυνότητας 2008-2009
Απολογισμός Εταιρικής
Υπευθυνότητας 2008-2009
Απολογισμός Εταιρικής</br>Υπευθυνότητας 2007-2008
Απολογισμός Εταιρικής
Υπευθυνότητας 2007-2008
Απολογισμός Ετιαρικής Υπευθυνότητας 2006-2007.pdf
Απολογισμός Εταιρικής
Υπευθυνότητας 2006-2007