ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

Πολιτική της Εταιρίας είναι να ενημερώνει τους μετόχους και πιθανούς επενδυτές σε τακτά χρονικά διαστήματα όσον αφορά στις εργασίες της Εταιρίας και των θυγατρικών του Ομίλου. Με αυτό τον τρόπο η Διοίκηση της Εταιρίας τηρεί μία πολιτική διαφάνειας στην παροχή πληροφόρησης εταιρικών και χρηματοοικονομικών στοιχείων. Ο Όμιλος εταιριών Attica Group (ATHEX: ATTICA, Reuters: EPAr.AT, Bloomberg: ATTICA.GA) επιδιώκει την ανάπτυξη σχέσεων αμοιβαίας εμπιστοσύνης και αμφίδρομης επικοινωνίας μεταξύ αυτού και της ελληνικής και διεθνούς επενδυτικής κοινότητας. Οι εταιρίες του Ομίλου δημοσιοποιούν τις λογιστικές τους καταστάσεις και οικονομικά αποτελέσματα κατά πως ορίζει ο νόμος και εκδίδουν ανακοινώσεις ως προς την πρόοδο των δραστηριοτήτων του Ομίλου. Είναι πεποίθηση της Διοίκησης του Ομίλου ότι η παροχή πληροφοριών ως προς τις επιχειρηματικές δραστηριότητες του Ομίλου αποτελούν την καλύτερη βάση για τη σωστή αποτίμηση της ευρωστίας του Ομίλου στο παρόν και στο εγγύς μέλλον.

Η Διοίκηση της εταιρίας συχνά προσκαλείται να παρουσιάσει τις δραστηριότητες και τη στρατηγική του Ομίλου σε έλληνες και ξένους θεσμικούς επενδυτές. Είναι πεποίθηση της Διοίκησης ότι αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος για τη σωστή και ακριβή παρουσίαση του Ομίλου.

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ & ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Cookies

Χρησιμοποιούμε cookies για να διασφαλίσουμε υψηλά πρότυπα ποιότητας. Αυτά μπορούν να κατηγοριοποιηθούν σε cookies που είναι απαραίτητα για την εκτέλεση αυτού του ιστότοπου και εκείνων που χρησιμοποιούνται για στατιστικούς λόγους, ρυθμίσεις άνεσης ή για την εμφάνιση εξατομικευμένου περιεχομένου. Μπορείτε να αποφασίσετε ποια cookies θα πρέπει να επιτρέπονται. Ωστόσο, λάβετε υπόψη σας ότι ορισμένες λειτουργίες αυτού του ιστότοπου ενδέχεται να μην είναι πλέον διαθέσιμες βάσει αυτών των επιλεγμένων ρυθμίσεων. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες σχετικές πληροφορίες στην Πολιτική Cookies.
Ο ιστότοπος attica-group.com χρησιμοποιεί cookies δύο (2) τύπων:

Α) Cookies λειτουργικότητας (απολύτως απαραίτητα)Τα εν λόγω cookies είναι υπεύθυνα για βασικές λειτουργίες του δικτυακού μας τόπου/της εφαρμογής μας. Είναι απαραίτητα για να μπορείτε να περιηγείστε στον ιστότοπο attica-group.com και να χρησιμοποιείτε τα χαρακτηριστικά τους, όπως την πρόσβαση σε ασφαλείς ενότητες του ιστότοπου. Οι πληροφορίες που συλλέγονται μέσω αυτών των cookies δεν χρησιμοποιούνται για διαφημιστικούς σκοπούς. Η παροχή των βασικών διαδικτυακών υπηρεσιών μας δεν είναι δυνατή χωρίς αυτά τα cookies.

Β) Cookies επιδόσεωνΤα cookies επιδόσεων χρησιμοποιούνται για να καταγράφονται πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που πλοηγείστε στο site. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να προσαρμόζονται οι περιοχές της σελίδας μας στις δικές σας ανάγκες και έτσι να διατηρείται υψηλό το επίπεδο της εμπειρίας πλοήγησης. Επίσης τα cookies αυτά χρησιμοποιούνται και για χρήσιμα reports έτσι ώστε να βελτιώσουμε τις επιδόσεις του site. Τα εν λόγω cookies βοηθούν την ATTICA GROUP να βελτιώνει τα ψηφιακά της κανάλια. Παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που αλληλεπιδρούν οι επισκέπτες με το attica-group.com, συλλέγοντας και υποβάλλοντας πληροφορίες ανώνυμα.