ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ

Επικοινωνία Επενδυτών με την Εταιρία

Για θέματα Επενδυτικών Σχέσεων και Εξυπηρέτησης Μετόχων παρακαλούμε όπως συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα:

Υπεύθυνος Εξυπηρέτησης Μετόχων είναι ο κύριος Θωμάς Οικονόμου, e-mail: economou@attica-group.com

Διεύθυνση επικοινωνίας:

Τμήμα Επενδυτικών Σχέσεων Attica Group
Λυσικράτους 1–7 & Ευριπίδου, 17674 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 891 9500
Φαξ: 210 8919509
Εmail: ir@attica-group.com