Η ΜΕΤΟΧΗ

Attica A.E Συμμετοχών
Μετοχική Σύνθεση

  • MIG Shipping S.A.
  • Τράπεζα Πειραιώς A.E.
  • Marfin Investment Group
  • Λοιποί Μέτοχοι

 

marfin

Η Marfin Investment Group Συμμετοχών ΑΕ (MIG) είναι ο μεγαλύτερος μέτοχος της ΑΤΤΙCΑ και αποτελεί μία διεθνή εταιρεία επενδύσεων χαρτοφυλακίου με έδρα την Ελλάδα και παρουσία στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Το χαρτοφυλάκιο επενδύσεων αποτελείται από ηγέτιδες εταιρείες στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, που δραστηριοποιούνται στους κλάδους Τροφίμων & Ποτών, Υγείας, Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών, Μεταφορών & Ναυτιλίας, Διαχείρισης Ακινήτων, Τουρισμού & Αναψυχής.