ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) είναι το ανώτατο όργανο της διοίκησης του Ομίλου. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν τον Όμιλο, ενώ παράλληλα υποστηρίζεται από την Επιτροπή Ελέγχου.

ΌνομαΙδιότητα
Κυριάκος Μάγειρας

Πρόεδρος / Εκτελεστικό Μέλος

Λουκάς Παπάζογλου Αντιπρόεδρος / Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
Παναγιώτης Δικαίος

Δ/νων Σύμβουλος & Αναπληρωτής Προέδρου / Εκτελεστικό Μέλος

Ηλίας Τρίγκας

Μη Εκτελεστικό Μέλος

Ιωάννης Βογιατζής Μη Εκτελεστικό Μέλος
Ευστράτιος Χατζηγιάννης Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
Μαρία Σαρρή Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος