ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) είναι το ανώτατο όργανο της διοίκησης του Ομίλου. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν τον Όμιλο, ενώ παράλληλα υποστηρίζεται από την Επιτροπή Ελέγχου.

ΌνομαΙδιότητα
Κυριάκος Μάγειρας

Πρόεδρος / Εκτελεστικό μέλος

Μιχάλης Σακέλλης Αντιπρόεδρος / Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος
Σπυρίδων Πασχάλης

Δ/νων Σύμβουλος / Εκτελεστικό μέλος

Παναγιώτης Δικαίος Εκτελεστικό μέλος
Γεώργιος Ευστρατιάδης

Μη Εκτελεστικό μέλος

Παναγιώτης Θρουβάλας Μη Εκτελεστικό μέλος
Αναστάσιος Κυπριανίδης Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος