ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Όμιλος Attica δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα σε περιβαλλοντικά θέματα και ως εκ τούτου έχει αφοσιωθεί στην προστασία του περιβάλλοντος αναγνωρίζοντας τις πτυχές – θέματα του περιβάλλοντος που ενδέχεται να επηρεαστούν από τη λειτουργία του.

Οι εταιρίες του Ομίλου αξιολογούν ετησίως αυτά τα περιβαλλοντικά θέματα και επιχειρούν να ελαχιστοποιήσουν την επίδρασή τους στο περιβάλλον. Τα πιο σημαντικά από αυτά σχετίζονται με εκπομπές καυσαερίων, εκροές στη θάλασσα, διαχείριση απορριμμάτων, ρύπανση της γης, χρησιμοποίηση πρώτων υλών και πόρων και περιβαλλοντικά αιτήματα τοπικών κοινωνιών.

Η περιβαλλοντική συνείδηση του Ομίλου είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την αφοσίωσή μας να προσφέρουμε υψηλού επιπέδου υπηρεσίες προς ικανοποίηση των επιβατών μας. Πέραν της απόλυτης συμμόρφωσης με όλους τους διεθνείς, περιφερειακούς και τοπικούς κανονισμούς που αφορούν την προστασία του περιβάλλοντος, στόχοι του Ομίλου είναι:

 • Να επενδύει συνεχώς σε νέες τεχνολογίες και να εφαρμόζει μεθόδους φιλικές προς το περιβάλλον.
 • Να ελαχιστοποιεί τις όποιες αρνητικές συνέπειες λειτουργίας των μηχανημάτων διασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία τους μέσω της σωστής και έγκαιρης συντήρησής τους.
 • Να ενθαρρύνει το προσωπικό του, στα πλοία και στα γραφεία, προς την υιοθέτηση πρακτικών φιλικών προς το περιβάλλον και την ανάπτυξη περιβαλλοντικής συνείδησης, μέσω της κατάλληλης ενημέρωσης και εκπαίδευσης.
 • Να συμμετέχει ενεργά σε οργανισμούς που προωθούν τις αρχές της ασφάλειας και της προστασίας του περιβάλλοντος.
 • Να συμμετέχει σε διεθνή προγράμματα έρευνας και ανάπτυξης που προωθούν την αποτελεσματικότητα, την υπευθυνότητα και τη μείωση των ρύπων στον κλάδο της ναυτιλίας.
 • Να ενημερώνεται συνεχώς αναφορικά με θέματα περιβάλλοντος και να υιοθετεί νέες πρακτικές για αυτά.


Ο στόλος της Attica Group αποτελείται από σύγχρονα πλοία τα οποία πληρούν το σύνολο των διεθνών κανονισμών για την προστασία του περιβάλλοντος με κυριότερο τον κανονισμό MARPOL 73/78 του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (IMO).

Παραδείγματα εφαρμογής αυστηρών κριτηρίων περιβαλλοντικής λειτουργίας είναι, μεταξύ άλλων:

 • Οι μηχανές των πλοίων τηρούν τους κανονισμούς για τις εκπομπές διοξειδίων αζώτου (Nox).
 • Τα υφαλοχρώματα των πλοίων επιλέγονται ώστε να μην είναι τοξικά και να μην δηλητηριάζουν τους θαλάσσιους οργανισμούς, άλλη μία πρακτική που υιοθετήθηκε πριν γίνει υποχρεωτική μέσω διεθνών κανονισμών.
 • Όλα τα χημικά που χρησιμοποιούνται στα πλοία, έχουν επιλεγεί βάσει της φιλικότητας τους προς το περιβάλλον.
 • Απαγόρευση της χρήσης των ουσιών που προκαλούν καταστροφή του όζοντος και οποιαδήποτε χημικά πρόσθετα που χρησιμοποιούνται, επιλέγονται με βάση την περιβαλλοντική τους φιλικότητα.


Στον τομέα διαχείρισης προσωπικού, η Attica Group εκπαιδεύει τους υπαλλήλους της ως προς τις βέλτιστες πρακτικές και την ελάχιστη διατάραξη του περιβάλλοντος.

Σε κάθε πλοίο, έχουν ορισθεί Αξιωματικοί με αρμοδιότητες επί των πρακτικών περιβαλλοντικών μέτρων που υιοθετούνται. Στα γραφεία του Ομίλου, ειδικευμένοι μηχανικοί και αρμόδιοι υπάλληλοι καταγράφουν τις επιδόσεις και θέτουν τις προδιαγραφές για τη γενικότερη αλλά και εξειδικευμένη, βάσει των αναγκών, περιβαλλοντική εκπαίδευση. Σε τακτά χρονικά διαστήματα, τα πλοία που μαζί με προσωπικό και από τα γραφεία, συμμετέχουν σε ασκήσεις εκτάκτου περιβαλλοντικής ανάγκης σε συνεργασία με τις κατά τόπους αρμόδιες αρχές.

Οι εταιρίες του Ομίλου, Superfast Ferries, Blue Star Ferries και Hellenic Seaways είναι οι πρώτες ελληνικές εταιρίες της επιβατηγού ναυτιλίας που έλαβαν την πιστοποίηση ISO 14001:1996 Περιβαλλοντικής Διαχείρισης. Κατά τον ίδιο κώδικα έχουν πιστοποιηθεί τα πλοία του Ομίλου. Η αποτελεσματικότητα και η δυναμική της εν λόγω Περιβαλλοντικής Διαχείρισης πιστοποιείται από τον Αμερικανικό Φορέα Πιστοποίησης ABS Quality Evaluations του διεθνούς Ομίλου Εταιριών American Bureau of Shipping.

Οι εταιρίες καθώς και τα πλοία του Ομίλου πιστοποιήθηκαν κατά το νέο πρότυπο περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001:2004.

Ο Όμιλός μας, αποφάσισε το 2007 να ασχοληθεί σοβαρά με το μείζον θέμα της Κλιματικής Αλλαγής. Μέχρι τώρα βάσει του προγράμματος αυτού έχουν πραγματοποιηθεί οι ακόλουθες ενέργειες:

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ

Σε συνεργασία με εξειδικευμένο εξωτερικό συνεργάτη ο Όμιλος υπολόγισε το περιβαλλοντικό αποτύπωμα των πλοίων.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

Ο Όμιλός μας πραγματοποίησε σειρά σεμιναρίων και διαλόγων με το προσωπικό των κεντρικών γραφείων και τα πληρώματα των πλοίων με θέμα την Κλιματική Αλλαγή, σκοπεύοντας στην ευαισθητοποίηση όλων στο μείζον αυτό πρόβλημα.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ – ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΧΑΡΤΙΟΥ

Χρησιμοποιούνται εκτυπωτές διπλής όψης (μείωση ποσότητας χαρτιού) και 100% ανακυκλωμένο χαρτί στα κεντρικά γραφεία του Ομίλου. Επίσης όλο το άχρηστο χαρτί προωθείται προς ανακύκλωση μέσω του μη κερδοσκοπικού φορέα «Κλίμακα» στηρίζοντας παράλληλα το κοινωφελές έργο του συγκεκριμένου φορέα.

ΑΦΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ

Ο Όμιλος σε συνεργασία με τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό «Αφής» εφαρμόζει πρόγραμμα ανακύκλωσης μπαταριών. Έχουν τοποθετηθεί κάδοι ανακύκλωσης χρησιμοποιημένων μπαταριών στα γραφεία και τα πλοία του Ομίλου, οι οποίοι και δέχονται όλα τα είδη μπαταριών μέχρι 1500 γραμμάρια, είτε αυτές είναι πρωτογενείς (μιάς χρήσης) είτε δευτερογενείς (επαναφορτιζόμενες), χωρίς να παίζει ρόλο το είδος της συσκευής από την οποία προέρχονται (κινητά τηλέφωνα, βιντεοκάμερες, ηλεκτρονικοί υπολογιστές).

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΜΕΛΑΝΙΩΝ

Πέραν από την εξοικονόμηση ενέργειας και πρώτων υλών, ο Όμιλος με αυτή του την ενέργεια συνδυάζει την προστασία του περιβάλλοντος με την κοινωνική προσφορά στην πράξη.

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΛΑΔΙΩΝ ΤΗΓΑΝΙΣΜΑΤΟΣ

Τα χρησιμοποιημένα τηγανέλαια από τις κουζίνες των πλοίων, προωθούνται σε εξουσιοδοτημένο φορέα για την παραγωγή βιοκαυσίμου.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΠΛΟΙΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ

 • Σημαντικό μέρος των ημερήσιων αναγκών των πλοίων σε νερό, καλύπτεται από αφαλάτωση του θαλάσσιου μέσω ειδικών βραστήρων.
 • Χρησιμοποιούμε λαμπτήρες εξοικονόμησης ενέργειας παντού στα πλοία μας (εκτός από τα φώτα ασφαλείας).
 • Μέσω της θερμότητας των καυσαερίων των Κυρίων Μηχανών και κατάλληλων διατάξεων θερμαίνεται ο αέρας των κοινόχρηστων χώρων και το ζεστό νερό υγιεινής.

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ – ΦΙΛΙΚΟΙ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΡΟΠΟΙ ΤΑΞΙΔΙΟΥ

Προωθούμε εναλλακτικούς και φιλικούς προς το περιβάλλον τρόπους ταξιδιού, προσφέροντας ταξιδιωτικά πακέτα που συνδυάζουν «Τρένο και πλοίο/Rail and Ferry» για προορισμούς εντός Ευρώπης.

Πέρα των ενεργειών που σχετίζονται με την Κλιματική Αλλαγή, ο Όμιλος μας κατά καιρούς προέβη σε ενέργειες που αποσκοπούν στην προστασία του περιβάλλοντος:

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΚΤΩΝ

 • Ο Όμιλος συνεχίζει την προσπάθειά του για ενεργή συμμετοχή στο τεράστιο θέμα των καθαρών ακτών. Τυπώθηκαν τασάκια ακτής τα οποία διανεμήθηκαν δωρεάν μέσω των κεντρικών πρακτορείων του Ομίλου, των πλοίων μας και του περιοδικού Traveler’s Icons στα τεύχη του καλοκαιριού.
 • Διοργανώθηκαν ημερίδες καθαρισμού των ακτών στα νησιά που ταξιδεύουν τα πλοία μας με τη συμμετοχή προσωπικού του Ομίλου, εθελοντών και παιδιών των τοπικών κοινωνιών.

Η ενημέρωση, μέσω συνδρομών στα εξειδικευμένα έντυπα και ο προβληματισμός μας περί περιβαλλοντικών θεμάτων είναι συνεχής στην Attica Group. Επίσης είμαστε ενεργά μέλη σε ερευνητικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FLAGSHIP).

Οι εταιρίες του Ομίλου, Superfast Ferries και Blue Star Ferries είναι ενεργά μέλη της HELMEPA, της Ελληνικής Ένωσης Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος, μίας μη κερδοσκοπικής, μη κυβερνητικής οργάνωσης με στόχο την καλλιέργεια περιβαλλοντικής συνείδησης και σκεπτικού ασφαλούς λειτουργίας στον κλάδο της ναυτιλίας μέσω της πληροφόρησης, διαφήμισης, ενημέρωσης και δημοσιότητας.